Portal Historyczny

Przeszłość bractw

Potrzeba współdziałania między ludźmi jest tak stara jak dzieje człowieka. Dlatego też nic dziwnego, że na przestrzeni wieków powstawało bardzo wiele organizacji i stowarzyszeń, grupujących ludzi wokół określonego celu. Dobrym przykładem mogą być liczne bractwa, skupiające mężczyzn połączonych wspólnymi zainteresowaniami i poglądami.

Cele bractw

Historia bractw związana jest z koniecznością jednoczenia się mężczyzn w jednym celu, do którego realizacji wszyscy ich członkowie powinni zgodnie dążyć. Przychodzą tu na myśl np. bractwa kurkowe, tworzone od średniowiecza, aby chronić mieszkańców danego miasta i szkolić swoich członków w zakresie sztuki strzelania z broni palnej. Związana jest z tym bardzo bogata tradycja, dotycząca m.in. strojów oraz obyczajów, ubarwiająca życie niejednej miejscowości.

Inne przykłady

Z przynależnością do tego typu organizacji wiązało się też najczęściej wzajemne wsparcie między ich członkami. Najlepiej to widać w przypadku europejskich korporacji akademickich czy amerykańskich fraternity’s. Tam dużą wagę przywiązywało się (do dziś) męskiej, studenckiej przyjaźni. Często procentowało to w późniejszym życiu zawodowym i rodzinnym. Podobnie rzecz się ma z ruchem skautowym (w Polsce pod postacią harcerstwa) – dochodzi do tego umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Przeszłość bractw to bardzo ciekawy materiał do zgłębiania i rzeczywistość, która wcale nie minęła, ale ciągle jest żywa i rozwija się. Warto samemu wstąpić do takiego bractwa. Wybór jest całkiem spory…

Related Articles

Cele bractw kurkowych

W wiekach XIV, XV i XVI, kiedy upowszechniała się powoli broń palna czarnoprochowa, pojawiły się w miastach i większych wsiach pewne problemy: jak uchronić się przed najazdami Tatarów czy Kozaków, którzy, strzelając, gdzie popadnie, grabią miasteczka, wsie i wszystko niszczą? Tak zrodziły się bractwa kurkowe. Ich pierwszym, historycznym zadaniem była[…]

Read More »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.