Portal Historyczny

Krakowskie bractwo kurkowe

W początkach epoki nowożytnej na terenach Polski, kiedy większe i mniejsze miejscowości zmagały się z najazdami Tatarów i innych niepokojących gości, miasta musiały radzić sobie z tym problemem. Wraz z daleko idącymi inwestycjami w fortyfikacje miast podjęto też inne kroki: powołano tak zwane bractwa kurkowe, których zadaniem była odpowiedzialna i umiejętna obrona fortyfikacji – tak samo odbyło się też w Krakowie, które, jak wiemy, wielokrotnie i z dużą intensywnością najeżdżane było przez właśnie Tatarów.

Krakowskie bractwo kurkowe obchodziło niedawno siedemset pięćdziesięciolecie. Jest to niebagatelna tradycja. Po dziś dzień przynależność do bractwa kurkowego oznacza niemały prestiż i nakłada pewne obowiązki: dumną, odważną reprezentację miasta i jego tradycji.

Related Articles

Dzieje bractw

Dzieje zrzeszania się mężczyzn sięgają bardzo starych czasów. Historia bractw jest tego dobrym przykładem. Pokazuje, że przez wieki istniało zapotrzebowanie na tego rodzaju stowarzyszenia. Tworzone były po to, aby skupiać grupę bliskich sobie osób o wspólnych poglądach i zainteresowaniach. Te z kolei bywały bardzo różne. Cele działania bractw Początków wielu[…]

Read More »

Czym są bractwa kurkowe?

Przed wiekami na terenach Polski, w miastach i większych wsiach, gdzie ludzi było bardzo niewiele, a jednocześnie od lat powszechny był wynalazek czarnego prochu strzelniczego, pojawiła się specyficzne prawo: mieszkańcy mają obowiązek bronić swojej miejscowości. Za zgodą możnowładcy, kasztelana czy innej odpowiedniej osoby oraz najstarszych członków społeczności ruszał wieloletni proces[…]

Read More »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.