Portal Historyczny

Cele bractw kurkowych

wojownikW wiekach XIV, XV i XVI, kiedy upowszechniała się powoli broń palna czarnoprochowa, pojawiły się w miastach i większych wsiach pewne problemy: jak uchronić się przed najazdami Tatarów czy Kozaków, którzy, strzelając, gdzie popadnie, grabią miasteczka, wsie i wszystko niszczą?

Tak zrodziły się bractwa kurkowe. Ich pierwszym, historycznym zadaniem była obrona przydzielonych odcinków fortyfikacji danej miejscowości. Czy to była palisada, czy mur, to właśnie ludzie, którzy oprócz wypiekania chleba, kowalstwa czy krawiectwa, musieli nauczyć się posługiwać początkowo łukiem, kuszą, potem zaś bronią palną. Bractwa kurkowe były prestiżowymi zgromadzeniami, a po dziś dzień wśród niektórych stanowią obiekt pasji do historii Polski i angażującym hobby.

Related Articles

Przeszłość bractw

Potrzeba współdziałania między ludźmi jest tak stara jak dzieje człowieka. Dlatego też nic dziwnego, że na przestrzeni wieków powstawało bardzo wiele organizacji i stowarzyszeń, grupujących ludzi wokół określonego celu. Dobrym przykładem mogą być liczne bractwa, skupiające mężczyzn połączonych wspólnymi zainteresowaniami i poglądami. Cele bractw Historia bractw związana jest z koniecznością[…]

Read More »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.