Options:

Zalety powstawania bractw kurkowych

wawel Zalety powstawania bractw kurkowychPolskie ziemie przez wiele lat zmagały się z niemałym problemem. Były to cykliczne najazdy i wycieczki plemion tatarskich, których polityka była może niezbyt przemyślana, ale za to bardzo ekspansywna. Wiele miast nie obroniło się przed najeźdźcami w porę, ale większość z nich, a także większych wsi, powzięła odpowiednie kroki na czas.

Jednym z nich było powołanie tak zwanych bractw kurkowych. Bractwa te zobowiązane były do aktywnej ochrony fortyfikacji miejskich, gdy tylko zachodziła taka potrzeba. Dlatego niektórzy musieli, oprócz wypiekania chleba i kowalstwa nauczyć się także obsługi broni palnej. Zaletą tych rozwiązań było to, że w razie nagłej potrzeby już na miejscu byli ludzie, którzybyli gotowi bronić miasta, zamiast czekać na odsiecz za zamkniętymi murami.

Krakowskie bractwo kurkowe

W początkach epoki nowożytnej na terenach Polski, kiedy większe i mniejsze miejscowości zmagały się z najazdami Tatarów i innych niepokojących gości, miasta musiały radzić sobie z tym problemem. Wraz z daleko idącymi inwestycjami w fortyfikacje miast podjęto też inne kroki: powołano tak zwane bractwa kurkowe, których zadaniem była odpowiedzialna i umiejętna obrona fortyfikacji – tak samo odbyło się też w Krakowie, które, jak wiemy, wielokrotnie i z dużą intensywnością najeżdżane było przez właśnie Tatarów.

Krakowskie bractwo kurkowe obchodziło niedawno siedemset pięćdziesięciolecie. Jest to niebagatelna tradycja. Po dziś dzień przynależność do bractwa kurkowego oznacza niemały prestiż i nakłada pewne obowiązki: dumną, odważną reprezentację miasta i jego tradycji.

Cele bractw kurkowych

wojownik Cele bractw kurkowychW wiekach XIV, XV i XVI, kiedy upowszechniała się powoli broń palna czarnoprochowa, pojawiły się w miastach i większych wsiach pewne problemy: jak uchronić się przed najazdami Tatarów czy Kozaków, którzy, strzelając, gdzie popadnie, grabią miasteczka, wsie i wszystko niszczą?

Tak zrodziły się bractwa kurkowe. Ich pierwszym, historycznym zadaniem była obrona przydzielonych odcinków fortyfikacji danej miejscowości. Czy to była palisada, czy mur, to właśnie ludzie, którzy oprócz wypiekania chleba, kowalstwa czy krawiectwa, musieli nauczyć się posługiwać początkowo łukiem, kuszą, potem zaś bronią palną. Bractwa kurkowe były prestiżowymi zgromadzeniami, a po dziś dzień wśród niektórych stanowią obiekt pasji do historii Polski i angażującym hobby.

Czym są bractwa kurkowe?

Przed wiekami na terenach Polski, w miastach i większych wsiach, gdzie ludzi było bardzo niewiele, a jednocześnie od lat powszechny był wynalazek czarnego prochu strzelniczego, pojawiła się specyficzne prawo: mieszkańcy mają obowiązek bronić swojej miejscowości. Za zgodą możnowładcy, kasztelana czy innej odpowiedniej osoby oraz najstarszych członków społeczności ruszał wieloletni proces fortyfikowania miast i wsi.

Wraz z fortyfikacjami potrzebni byli też odpowiedni ludzi. Tu pojawiały się właśnie bractwa kurkowe, których zadaniem była obrona i opieka nad odpowiednimi odcinkami muru czy palisady. Wszystko to brało się z potrzeby ochrony przed najazdami Tatarów i ekspansywnych nacji – początkowo z łukami, kuszami, a potem bronią palną odstraszano w ten sposób najeźdźców.